Skip directly to content

Prijs van de revalidatieverpleegkunde

 

 • Doel is innovatie en (wetenschappelijk) onderzoek in de revalidatieverpleegkunde stimuleren
 • Tweejaarlijkse prijs ter waarde van in totaal 1.000 € die verdeeld wordt over één of meerdere kandidaten
 • Kandidaturen binnen tegen 15/01/2019 (guy.vandevelde@uzgent.be)
 • De weerhouden kandidaten dienen hun werk in te dienen tegen 01/02/2019
 • De laureaten worden op de hoogte gebracht tegen 01/03/2019
 • De auteur (s) levert een innovatief/wetenschappelijk werk af opgesteld in het Nederlands of Engels
 • De laureaten geven op de studiedag een korte presentatie over hun onderzoek of werk.
 • De jury is samengesteld uit de BVRV-bestuursleden.
 • Selectiecriteria zijn:
  • Vernieuwend voor het revalidatieverpleegkundig domein
  • Originaliteit van het onderzoek
  • Kwaliteit van de analyse
  • Helderheid voor niet-wetenschappelijk geschoolden
  • Meerwaarde en relevantie voor de praktijk
  • Aanzet tot vervolgonderzoek
 • Het dossier bevat:
  • Een gedetailleerde beschrijving van het onderzoek (max. 2 blz.)
  •  Een samenvatting van het onderzoek (max 2 blz.)
  • Het definitieve werk bevat max. 40 blz.

Voor meer gedetailleerde info: guy.vandevelde@uzgent.be