Skip directly to content

Studiedag 2015

Seksualiteit

Burn out

“Doorbreek de taboes”

vrijdag 8 mei

Doelstelling: 

Op vrijdag 8 mei 2015 houden we onze 20ste BVRV-studiedag. Op deze jubileumeditie willen we twee uiteenliggende thema’s toelichten waarmee we op de werkvloer en daarbuiten regelmatig in aanraking komen nl. enerzijds seksualiteit bij mensen met een motorische of neurologische beperking en anderzijds burn out. Beide thema’s leven nog vaak in de taboesfeer, waardoor de bespreekbaarheid niet evident is.

Het thema seksualiteit komt in de voormiddag aan bod.  Een samenloop van factoren bepaalt meestal de seksuele problemen bij mensen met een beperking. Vanuit medisch en psychotherapeutisch oogpunt worden de verschillende vormen, oorzaken van deze problemen en de benadering ervan toegelicht. Nadien zullen een verpleegkundig specialist en een ervaringsdeskundige vanuit de praktijk toelichting geven. We sluiten de voormiddag af met een plenum.   

In de namiddag wordt het thema ‘burn out’ besproken. In onze maatschappij worden we vaak met deze problematiek geconfronteerd. Medewerkers in de gezondheidszorg staan hoog op de lijst risicogroepen, gevoelig aan een burn out. Daarom willen we vanuit ‘zorg voor de medewerker’ en ‘zelfzorg’ dit thema aan bod laten komen. Vanuit verschillende invalshoeken tracht dhr. Thomas inzicht te bieden in het ontstaan, herkennen, mogelijke valkuilen en de behandeling van burn out.  Op interactieve wijze krijgen we een beeld hoe groot het risico op burn out aanwezig is en hoe we aan preventie kunnen werken.

We sluiten deze 20ste BVRV-studiedag af met een drink. 

Programma: 

8:00 uur    onthaal en koffie

9:00 uur   Verwelkoming en inleiding                                                                          dhr. M. Celis

moderator: dhr. G. Van de Velde                                                                 

9:10 uur   Seksualiteit en fertiliteit bij personen met een handicap                            dr. C. Kiekens

9:55 uur   Praten over seksualiteit: wat, waarom en hoe?                                           mevr. I. Blockmans

10:40 uur pauze

11:10 uur Verpleegkundig specialist seksualiteit op reva-afdeling                             mevr. D. Daemen 

11:55 uur Passen seksualiteit en dwarslaesie in hetzelfde plaatje?                            mevr. I. Blockmans

                   Mijn persoonlijke ervaring.                                                                         

12:15 uur Vraagstelling

12:30 uur lunch

13:30 uur inleiding                                                                                                                dhr. M. Celis

moderator: dhr. G. Van de Velde

13:35 uur     Burn out                                                                                                           dhr. B. Thomas

                   een multidimensionele visie met praktische adviezen

15:50 uur afsluiting

16:00 uur              drink       

locatie: 

Guislain instituut te Gent.

Sponsors: 
  • COLOPLAST
  • B. BRAUN MEDICAL BV
  • TELEFLEX
  • HOSPITHERA
  • WELLSPECT
  • LEUNEN ORTHOPEDIE
  • VIGO
  • HOLLISTER