Skip directly to content

Studiedag 2016

UPDATE BASISZORGEN 2.0

HOOFD EN SPASTICITEIT

VRIJDAG 15 APRIL 2016

Doelstelling: 

Revalidatie begint met het verlenen van preventieve zorg, onmiddellijk na het ontstaan van een aandoening of stoornis. Deze zorgverlening wordt verdergezet tijdens de herstel- en verdere revalidatiefase. 


De revalidatieverpleegkundige wil de huidige lichamelijke en geestelijke toestand van de revalidant behouden en vermijden dat secundaire gevolgen optreden, vb. decubitus, constipatie, pijn, spasmen, ….


Deze studiedag focust zich op het verlenen van basiszorgen aan het hoofd van de revalidant.  Een hoofd draagt immers de identiteit van de revalidant. Via mimiek worden veel non-verbale signalen gegeven, extra aandacht voor het hoofd is dus op zijn plaats. Als eerste wordt de medische achtergrond geschetst waaronder neurologische stoornissen die problemen kunnen veroorzaken m.b.t. de houding en functies van het hoofd. Het ademen en slikken zijn eveneens functies die aan het hoofd zijn verbonden. Op het vlak van ademen kan een ondersteuning via canule nodig zijn. De verschillende soorten canules en aandachtspunten bij de verzorging komen aan bod. We staan stil bij het slikken en het ‘aspireren’ van de revalidant. Vervolgens hebben we aandacht voor de houding van het hoofd. Hier worden aandachtspunten en tips aangereikt voor hoe we een goede hoofdhouding kunnen bereiken en bewaren. Tot slot sluiten we de voormiddag af met verdieping over de mondhygiëne. Prof. De Visschere zal ons praktische handvaten aanreiken over hoe we goede mondzorg op vlak van preventie en behandeling kunnen uitvoeren bij revalidanten. 


De namiddag wordt volledig gewijd aan het thema spasticiteit. Spasticiteit is een veel voorkomend gevolg van neurologische aandoeningen. Opnieuw wordt eerst de medische kant toegelicht. Daarna kijken we hoe we spasticiteit kunnen voorkomen en behandelen door middel van goede positionering. Ondanks goede positionering kan de revalidant nog steeds pijn ervaren. Wat is de oorzaak van de pijn? Is dit pijn ten gevolge van de spasticiteit, of is het neuropathische pijn? Wat is neuropathische pijn? Hoe kunnen we dit erkennen?  
Met duidelijke antwoorden sluiten we deze studiedag af. 

Programma: 

9:00 uur    Verwelkoming en inleiding             dhr. M. Celis

moderator: dhr. G. Van de Velde

9:10 uur    Neurologische stoornissen             dr. N. Draulans

9:45 uur    Canuleproblematiek bij dysfagie     dr. K. Bonte

10:35 uur    pauze

11:00 uur    Hoofd – zakelijk gezien …            dhr. P. Popelier

11:35 uur    Durf denken en durf doen              prof. dr. L. De Visschere

12:30 uur    lunch

13:50 uur    inleiding                                     dhr. M. Celis

moderator: dhr. G. Van de Velde

14:00 uur    Spasticiteit: pathofysiologie & behandeling                                     dr. N. Draulans

14:30 uur    Hoe spasticiteit te ruste leggen: positionering als hulpmiddel           dhr. P. Popelier

15:00 uur    Pijn: van bevragen tot aanpak                                                       dhr. K. Bernar

15:45 uur    Vraagstelling

16:00 uur     afsluiting

Inschrijving: 

U kan zich inschrijven via het online inschrijvingsformulier.

Na de online inschrijving ontvangt u een bevestigings-email van inschrijving. In deze email vindt u het te betalen bedrag met bijhorende 'vermelding', en het rekeningnummer. 
Na ontvangst van betaling krijgt u een betalingsbevestigings-email. 

kostprijs: 60 euro / studenten 25 euro (incl. syllabus – koffie – lunch)

In de kostprijs is een middagmaal voorzien. Gelieve bij inschrijving aan te duiden of u een vegetarische maaltijd wenst. 

locatie: 

Vormingscentrum Guislain: Jozef Guislainstraat 43 9000 Gent

Sponsors: 

De BVRV wordt gesteund door:

    COLOPLAST BELGIUM
    BBRAUN
    TELEFLEX MEDICAL
    HOLLISTER 
    HOSPITHERA
    WELLSPECT
    BVBA LEUNEN ORTHOPEDIE
    VIGO
    ONTEX