Skip directly to content

Studiedag 2017

“Communicatie in de revalidatie… tell-us something”

vrijdag 21 april 2017

Doelstelling: 

Communicatie in de 21ste eeuw heeft een vlucht vooruit genomen. Computers, tablets, smartphones, … hebben zich in onze dagelijkse communicatie gemengd. In de zorg is deze evolutie eveneens voelbaar.

Het papieren dossier werd een elektronisch dossier. De computer volgt ons tot bij onze patiënten. En onze patiënten hebben hun computers en smartphones waarmee ze ons volgen of onze werkwijzen willen bijsturen. Ondanks deze technologische evoluties merken we dat persoonlijke communicatie – face-to-face – nog steeds belangrijk blijft. Dit is niet alleen belangrijk naar onze revalidant toe, maar zeker binnen de teams waarin we werken. Dit geldt niet alleen monodisciplinair, maar ook  multi – en interdisciplinair. Revalidatiezorg werkt reeds langer multidisciplinair. Deze werkwijze wordt meer en meer overgenomen door andere zorgprogramma’s. Maar ook al werken we reeds lange tijd multidisciplinair, we merken op dat dit nog steeds moeillijk blijft. Hoe brengen we de verschillende disciplines, met elk hun kennis en vaardigheden, op een goede manier bij elkaar zodat samenwerken een win-winsituatie wordt? 

Monodisciplinair, binnen eenzelfde discipline, merken we op dat boodschappen niet altijd worden doorgegeven. Noodzakelijke dingen worden soms niet gebrieft, faits-divers weer wel. Of soms briefen we te veel met een gekleurde bril op. Kan bedside shift reporting hierop een antwoord bieden? Of bestaan andere mogelijkheden? 

Naast de mondelinge briefing wordt schriftelijke briefing onder de loep gehouden. Volgens de rechten van de patiënt heeft elke patiënt inzage in zijn dossier. Tegenwoordig wordt daar meer en meer gebruik van gemaakt. Het wordt dus belangrijk hoe we de notities neerschrijven in het dossier. Hoe kunnen we dit op een correcte wijze doen? Wat is belangrijk om te noteren? Waar gaan de meeste klachten over? 

Last but not least, de multimedia. De gezondheidszorg wordt hier ook onderhevig aan. Google, facebook, twitter verscheidene apps, …. .  Zijn ze een hulpmiddel of een bedreiging? 

Kom naar onze studiedag op vrijdag 21 april! En krijg een antwoord op bovengestelde vragen !

Programma: 

8u30      onthaal  

9u         inleiding

9u10     Patiëntgebonden communicatie m.b.v. ISBARR: enkele concrete praktijkvoorbeelden    
                    Dhr. J. Van Daele en mevr. S. Van Belle

10u05   Bedside shift reporting  
                    Dhr. S. Malfait

11u        pauze

11u30    Interdisciplinair samenwerken: eenheid in de veelheid
                   Dhr. M. Andriessen

12u30     Prijs van de Revalidatieverpleegkunde

12u40     Lunch
               Bezoek aan de sponsorstands

14u        Inleiding

14u10    Het verpleegkundig dossier: wie leest er mee?
                     Mevr. N. Renneboogh

15u        (Revalidatie)zorg 2.0: meer dan dokter Google alleen 
                      Dhr. D. Nijs

15u50    Tell-us cards
                      Mevr. E. Lust

16u40     Afsluit,

17u        Receptie 

Inschrijving: 

U kan zich inschrijven via het online inschrijvingsformulier.

Na de online inschrijving ontvangt u een bevestigings-email van inschrijving. In deze email vindt u het te betalen bedrag met bijhorende 'vermelding', en het rekeningnummer. 
Na ontvangst van betaling krijgt u een betalingsbevestigings-email. 

kostprijs: 60 euro / studenten 25 euro (incl. syllabus – koffie – lunch)

In de kostprijs is een middagmaal voorzien. Gelieve bij inschrijving aan te duiden of u een vegetarische maaltijd wenst. 

Inschrijven kan tot 11 april 2017.

locatie: 

Guislain instituut te Gent.

Sponsors: 

De BVRV wordt gesteund door:

    COLOPLAST BELGIUM
    BBRAUN
    TELEFLEX MEDICAL
    HOLLISTER
    BVBA LEUNEN ORTHOPEDIE
    VIGO
    ONTEX