editie 2024 - BVRV

Ga naar de inhoud
Prijs van
Prijs van revalidatieverpleegkundige; editie 2024
Om de twee jaar reiken wij, het bestuur van BVRV, de prijs van de revalidatieverpleegkundige uit.

Het doel van dit project is het aanmoedigen van onderzoek in de revalidatieverpleegkunde.
De auteur levert een innovatief/wetenschappelijk werk af opgesteld in het Nederlands of Engels.
De jury is samengesteld uit BVRV bestuursleden.

Selectiecriteria:
 • het onderwerp is vernieuwend voor het revalidatieverpleegkundig domein;
 • originaliteit van het onderzoek;
 • kwaliteit van de analyse;
 • helderheid voor niet-wetenschappelijk geschoolden;
 • meerwaarde en relevantie voor de praktijk;
 • aanzet tot vervolgonderzoek.

Het dossier om je kandidatuur in te dienen is samengesteld uit:
 • een gedetailleerde beschrijving van het onderzoek (max. 2 pagina's);
 • een samenvatting van het onderzoek (max. 2 pagina's).

Het definitieve dossier omvat:
 • een gedetailleerde beschrijving van het onderzoek (max. 2 pagina's);
 • een samenvatting van het onderzoek (max. 2 pagina's);
 • het definitieve werk bevat max. 40 pagina's.

Praktisch:
 • je dient je kandidatuur in tegen 15 februari 2024 via mail aan evelyne.lacquet@mscenter.be;
 • de weerhouden kandidaten dienen hun werk in te dienen tegen 1 maart 2024;
 • de laureaten worden via mail op de hoogte gebracht tegen 31 maart 2024;
 • je presenteert je onderwerp tijdens het jaarlijks congres van de BVRV dat doorgaat op vrijdag 26 april 2024;
 • de prijsuitreiking, een cheque twv 1000€ te verdelen onder één of meerdere winnaars, wordt uitgereikt tijdens het congres.


Terug naar de inhoud