editie 2024 - BVRV

Ga naar de inhoud
Prijs van
Prijs van revalidatieverpleegkundige; editie 2024
Het bestuur van Belgische Vereniging voor Revalidatieverpleegkundigen, reikt tweejaarlijks, de prijs van de revalidatieverpleegkundige uit. De auteur levert een innovatief - wetenschappelijk werk af opgesteld in het Nederlands. De jury is samengesteld uit BVRV bestuursleden.

 
 
Selectiecriteria:
 
Is het onderwerp vernieuwend op vlak van revalidatie?
 
Is het onderzoek origineel?
 
Werd de analyse op een kwaliteitsvolle manier gevoerd?
 
Is het onderzoek helder voor iedereen?
 
Is het onderzoek een meerwaarde en relevant voor de praktijk?
 
Kan dit onderzoek een aanzet geven tot vervolgonderzoek?

 
 
Praktisch:
 
Je dient je kandidatuur in tegen 15 februari 2024 via  mail aan Evelyne Lacquet.
 
De weerhouden kandidaten dienen hun werk  in tegen 1 maart 2024.
 
De laureaten worden via mail op de hoogte gebracht tegen 31 maart 2024.
 
Je presenteert je onderwerp tijdens het jaarlijks congres van de BVRV, dat doorgaat te Blankenberge, op vrijdag 26 april 2024.
 
De prijsuitreiking, een cheque twv 1000€, wordt tijdens het congres uitgereikt aan één of meerdere winnaars.

 
 
Meer informatie:
   

Terug naar de inhoud