Prijs van - BVRV

Ga naar de inhoud
Prijs van de revalidatieverpleegkundige 2021
Doel: Onderzoek aanmoedigen in de revalidatieverpleegkunde, gezien er beperkte wetenschap bestaat rond revalidatieverpleegkunde.
Tweejaarlijkse prijs ter waarde van in totaal 1.000 €.

Kandidaturen binnen tegen 15 februari 2022:
  • Mail je kandidatuur aan an.debaeremaeker@uzgent.be
  • De weerhouden kandidaten dienen hun werk in te dienen tegen 1 maart 2022
  • De laureaten worden op de hoogte gebracht tegen 31 maart 2022

De prijsuitreiking vindt plaats ter gelegenheid van het jaarlijks congres van de BVRV.
De auteur(s) levert een innovatief / wetenschappelijk werk af opgesteld in het Nederlands of Engels.
De jury is samengesteld uit BVRV-bestuursleden.

Selectiecriteria zijn:
Vernieuwend voor het revalidatieverpleegkundig domein;
Originaliteit van het onderzoek;
Kwaliteit van de analyse;
Helderheid voor niet-wetenschappelijk geschoolden;
Meerwaarde en relevantie voor de praktijk;
Aanzet tot vervolgonderzoek.

Het dossier om de kandidatuur in te dienen bevat:
Een gedetailleerde beschrijving van het onderzoek (max. 2 blz.);
Een samenvatting van het onderzoek (max 2 blz.).

Het definitieve dossier omvat:
Het definitieve werk bevat max. 40 blz.
Terug naar de inhoud