Prijs van - BVRV

Ga naar de inhoud
Prijs van de revalidatieverpleegkundige 2021
Doel: Onderzoek aanmoedigen in de revalidatieverpleegkunde, gezien er beperkte wetenschap bestaat rond revalidatieverpleegkunde.
Tweejaarlijkse prijs ter waarde van in totaal 1.000 €.

Lien Vanhoecke mocht dit jaar de prijs in de wacht slepen. Haar onderzoek ging over "De effectiviteit van telefonische consultaties na een CVA of TIA".
Terug naar de inhoud